// // // // //


Gyorshajtás Büntetési Tételek

írta hufi | Hírek, Információk,Motoros | 2010 június 24 18:13

20 éve vezetek autót, motort, kisteherautót és nem büntettek meg még sohasem gyorshajtásért ennyiszer mint az utolsó két évben. Elég sok bosszúságot okoz mindeni számára az “éppen csak hogy gyorsabban mentem a megengedettnél”  kijelentés az igazoltató rendőrrel szemben, de hogy mire is lehet számítani a gyorshajtás büntetések terén…lássuk

Gyorshajtás büntetési tételek

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban) Bírság összege forintban A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
50 km/óra sebességig:
a) 15 km/óra felett 25 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont
14. § (1) bekezdés z)1. pont
26. § (1) és (2) bekezdés
39. § (1) bekezdés
39/A. § (2) bekezdés
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig b) 45 000
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig c) 60 000
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig d) 90 000
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig e) 130 000
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig f) 200 000
g) 75 km/óra felett g) 300 000
50 km/óra felett 100 km/óra sebességig:
a) 15 km/óra felett 30 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés
b) 30 km/óra felett 45 km/óráig b) 45 000
c) 45 km/óra felett 60 km/óráig c) 60 000
d) 60 km/óra felett 75 km/óráig d) 90 000
e) 75 km/óra felett 90 km/óráig e) 130 000
f) 90 km/óra felett 105 km/óráig f) 200 000
g) 105 km/óra felett g) 300 000
100 km/óra sebesség felett:
a) 20 km/óra felett 35 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés
b) 35 km/óra felett 50 km/óráig b) 45 000
c) 50 km/óra felett 65 km/óráig c) 60 000
d) 65 km/óra felett 80 km/óráig d) 90 000
e) 80 km/óra felett 95 km/óráig e) 130 000
f) 95 km/óra felett 110 km/óráig f) 200 000
g) 110 km/óra felett g) 300 000

Forrás:
Melléklet a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez
» Magyar Közlöny 2009/42. szám, 72. oldal

Objektív felelősség

Az objektív felelősséget 2008. január 1-jén vezették be a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításával. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről külön kormányrendelet rendelkezik. Közigazgatási bírságot csak 2008. május 1-jét követően lehet kiszabni.

Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét a Kormány rendeletben (69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet) határozza meg. Amennyiben egy cselekménnyel több előírást szegnek meg és azt egy eljárásban bírálják el, a kiszabandó bírság összegét az egyes szabályszegésekhez rendelt bírságösszegek összegeként kell megállapítani.

A bírságot a hatóság a fentiekben meghatározott előírás megszegését követő 60 napon belül szabja ki.

Mentesülés az objektív felelősség alól

  • Az üzemben tartó mentesül a kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha a gépjármű – a szabályszegés időpontját megelőzően – jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben – a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően – kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását.
  • Ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja , a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

A közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás a szabálysértési eljárás ugyanazon jogsértés miatt történő lefolytatását nem érinti. Helyszíni bírság, továbbá szabálysértési eljárásban pénzbírság nem szabható ki azzal a személlyel szemben, akivel szemben a szabálysértés alapjául szolgáló előírás megsértése miatt közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Forrás:
Dr. Bátori-Kallós Korina

Teljes erőbedobással működik a trafficPOINT rendszer

2010. március 01-jétől országosan is működik a rendőrség trafficPOINT rendszere.
Február 01-jétől teszt üzemmódban működött, majd március 01-jén indult el a teljeskörű működése a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálatán, amely négy osztállyal (Döntéshozatali, Jogorvoslati, Végrehajtási és Backoffice) és négy regionális alosztállyal (Székesfehérvár, Pécs, Szeged és Miskolc) végzi feladatait.

A trafficPOINT rendszer teljes mértékben magyar fejlesztésű informatikai alkalmazásrendszer, melyet a rendőrség és a Microsoft közösen dolgozott ki.

A rendszer a 2010. március 01-jétől indított közigazgatási eljárásokban lehetővé teszi azt is, hogy akinek van internet hozzáférése, akár otthonról is megtekinthesse a szabályszegés elkövetése miatt a járművéről készített felvételt. A cél, hogy az ügyfelek egyszerűen tájékozódhassanak az eljárás adatairól (mikor, hol történt a szabályszegés, milyen KRESZ szabályt szegtek meg, mekkora a bírság összege). A rendszerbe lépéshez ismernie kell az ügyfélnek a 2010. március 01-jétől megindított közigazgatási hatósági eljárásban keletkezett (postai úton megküldött) ügyirat (értesítés- vagy határozat) azonosítóját és a gépjárműve rendszámát.

Az első 24 óra tapasztalatai:

Mintegy 5.500 ügy érkezett feldolgozásra, melyből kb. 3.500 ügyben megindították a közigazgatási eljárást. A rendszer működik, az adatforgalmi sebesség megfelelő, a munkát jelentősen akadályozó körülmény nem merült fel.

Az internetes webhely címe: https://kozigbirsag.police.hu.

A trafficPOINT rendszer „ügyfélportálján” a jövőben további bővítéseket végez majd a rendőrség. Elsődleges terv, hogy lehetőség legyen internetes, bankkártya alapú befizetésekre, majd következő lépésként – jogszabályi rendezések után – akár a teljeskörű iratbetekintés is biztosíthatóvá válhat az ügyfelek számára.

kapcsolódó linkek:


Nincs Hozzászólás / No Comments »

Nem szóltak még hozzá/No comments yet.

RSS Hozzászólások nyomonkövetése. TrackBack URI

Mond el véleményed / Leave a comment

E-Mail címed /

*

freestat.hu 3 látogató van online
2 vendég, 1 bots, 0 felhasználó
Folyamatosan: 98 : 02-08-2018 10:16 UTC +00:00
Látogatók mai maximuma: 3 : 00:30 UTC
Ebben a hónapban: 31 : 06-06-2019 07:20 UTC +00:00
Ebben az évben: 31 : 06-06-2019 07:20 UTC +00:00