web analytics

Cím: 7827 Beremend, Szőlőhegy
Tel.: 06/30-390-81-59, 06/20-569-27-48, 06/20-485-12-10
GPS: +45°47’15.05″ +18°26’29.85″

Megbékélés Kápolna
Beremend elhelyezkedése:

Beremend a Nyárád-Harkányi-síkon fekszik, a Drávától 10 kilométerre északra, közel Magyarország legdélibb pontjához. A Megbékélés Kápolna építését 1993-ban kezdték és 1998-ban avatták fel, Pünkösdkor. Az ökomenikus kápolna felépülése több dolognak is köszönhető, illetve több dolgot is jelképez. A délszláv háború menekültjei a templom dombjáról láthatták anno, hogyan válnak a háború áldozatává határon túli templomaik, falvaik. A kápolna részben nekik állít emléket, részben pedig az 1946-ban Beremendről kitelepített embereknek. A Megbékélés Kápolnát különböző nemzetiségek és különböző vallási felekezetekhez tartozók építették fel a béke szimbólumaként.

Beremend történelme:

Régészeti leletek bizonyítják, hogy már Kr. e. II. évszázadban is lakott terület volt: Beremend egyik homokbányájából gazdag leletanyagú temető tárult fel. Később a római időkből, a IV. század végéről való egy európai hírű lelet: egy egykori helytartónak, Valerius Dalmatiusnak adományozott bronztábla, aki a mai Beremend határában lévő villájába vonult vissza. Az első okleveles írás 1281-ben jelent meg, amikor névadója, Beremendi Péter 7 ekényi földjét eladta rokonának. A település a XV. században a Hunyadiak ideje alatt élte virágkorát, amikor mezővárosi ranggal bírt és vásártartási joggal rendelkezvén élénk gazdasági élet alakult ki. Az 1687. augusztus 12-i nagyharsányi csata után a falu elnéptelenedett. Újra benépesedése az 1700-as évek elején kezdődött. A betelepítést Mária Terézia birodalmi politikájával összhangban az Eszterházy család valósította meg. Ez idő alatt Beremend három nemzetiségű faluvá vált, sok német és szerb került a településre. 1769-ben már volt a faluban iskola. 1910-től telefonvonal és vasút érkezett a községbe. Az első világháború nem hagyta érintetlenül a falut: 68 beremendi férfi nem tért vissza családjához. Az ő emléküknek 1930-ban állított emlékmű ma is látható Beremend főterén. A háborút lezáró trianoni békediktátum miatt jelentős külterületek kerültek a határ túloldalára.

Csete György: A Megbékélés kápolna építése:
Látnivalók a közelben:

forrás: Wiki, youtube, Csete György,