Gyorshajtás Büntetési Tételek

20 éve vezetek autót, motort, kisteherautót és nem büntettek meg még sohasem gyorshajtásért ennyiszer mint az utolsó két évben. Elég sok bosszúságot okoz mindeni számára az “éppen csak hogy gyorsabban mentem a megengedettnél”  kijelentés az igazoltató rendőrrel szemben, de hogy mire is lehet számítani a gyorshajtás büntetések terén…lássuk

Gyorshajtás büntetési tételek

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban) Bírság összege forintban A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
50 km/óra sebességig:
a) 15 km/óra felett 25 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont
14. § (1) bekezdés z)1. pont
26. § (1) és (2) bekezdés
39. § (1) bekezdés
39/A. § (2) bekezdés
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig b) 45 000
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig c) 60 000
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig d) 90 000
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig e) 130 000
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig f) 200 000
g) 75 km/óra felett g) 300 000
50 km/óra felett 100 km/óra sebességig:
a) 15 km/óra felett 30 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés
b) 30 km/óra felett 45 km/óráig b) 45 000
c) 45 km/óra felett 60 km/óráig c) 60 000
d) 60 km/óra felett 75 km/óráig d) 90 000
e) 75 km/óra felett 90 km/óráig e) 130 000
f) 90 km/óra felett 105 km/óráig f) 200 000
g) 105 km/óra felett g) 300 000
100 km/óra sebesség felett:
a) 20 km/óra felett 35 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés
b) 35 km/óra felett 50 km/óráig b) 45 000
c) 50 km/óra felett 65 km/óráig c) 60 000
d) 65 km/óra felett 80 km/óráig d) 90 000
e) 80 km/óra felett 95 km/óráig e) 130 000
f) 95 km/óra felett 110 km/óráig f) 200 000
g) 110 km/óra felett g) 300 000

Forrás:
Melléklet a 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez
» Magyar Közlöny 2009/42. szám, 72. oldal

Objektív felelősség

Az objektív felelősséget 2008. január 1-jén vezették be a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításával. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről külön kormányrendelet rendelkezik. Közigazgatási bírságot csak 2008. május 1-jét követően lehet kiszabni.

Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét a Kormány rendeletben (69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet) határozza meg. Amennyiben egy cselekménnyel több előírást szegnek meg és azt egy eljárásban bírálják el, a kiszabandó bírság összegét az egyes szabályszegésekhez rendelt bírságösszegek összegeként kell megállapítani.

A bírságot a hatóság a fentiekben meghatározott előírás megszegését követő 60 napon belül szabja ki.

Mentesülés az objektív felelősség alól

  • Az üzemben tartó mentesül a kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha a gépjármű – a szabályszegés időpontját megelőzően – jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben – a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően – kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását.
  • Ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja , a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

A közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás a szabálysértési eljárás ugyanazon jogsértés miatt történő lefolytatását nem érinti. Helyszíni bírság, továbbá szabálysértési eljárásban pénzbírság nem szabható ki azzal a személlyel szemben, akivel szemben a szabálysértés alapjául szolgáló előírás megsértése miatt közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Forrás:
Dr. Bátori-Kallós Korina

Teljes erőbedobással működik a trafficPOINT rendszer

2010. március 01-jétől országosan is működik a rendőrség trafficPOINT rendszere.
Február 01-jétől teszt üzemmódban működött, majd március 01-jén indult el a teljeskörű működése a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálatán, amely négy osztállyal (Döntéshozatali, Jogorvoslati, Végrehajtási és Backoffice) és négy regionális alosztállyal (Székesfehérvár, Pécs, Szeged és Miskolc) végzi feladatait.

A trafficPOINT rendszer teljes mértékben magyar fejlesztésű informatikai alkalmazásrendszer, melyet a rendőrség és a Microsoft közösen dolgozott ki.

A rendszer a 2010. március 01-jétől indított közigazgatási eljárásokban lehetővé teszi azt is, hogy akinek van internet hozzáférése, akár otthonról is megtekinthesse a szabályszegés elkövetése miatt a járművéről készített felvételt. A cél, hogy az ügyfelek egyszerűen tájékozódhassanak az eljárás adatairól (mikor, hol történt a szabályszegés, milyen KRESZ szabályt szegtek meg, mekkora a bírság összege). A rendszerbe lépéshez ismernie kell az ügyfélnek a 2010. március 01-jétől megindított közigazgatási hatósági eljárásban keletkezett (postai úton megküldött) ügyirat (értesítés- vagy határozat) azonosítóját és a gépjárműve rendszámát.

Az első 24 óra tapasztalatai:

Mintegy 5.500 ügy érkezett feldolgozásra, melyből kb. 3.500 ügyben megindították a közigazgatási eljárást. A rendszer működik, az adatforgalmi sebesség megfelelő, a munkát jelentősen akadályozó körülmény nem merült fel.

Az internetes webhely címe: https://kozigbirsag.police.hu.

A trafficPOINT rendszer „ügyfélportálján” a jövőben további bővítéseket végez majd a rendőrség. Elsődleges terv, hogy lehetőség legyen internetes, bankkártya alapú befizetésekre, majd következő lépésként – jogszabályi rendezések után – akár a teljeskörű iratbetekintés is biztosíthatóvá válhat az ügyfelek számára.

kapcsolódó linkek:


Author: hufi

Vélemény, hozzászólás?